Soorten Taxaties

Er bestaan meerdere soorten taxaties. Het is niet het geval dat een taxateur enkel en alleen huizen taxeert. Er zijn taxaties uit te voeren voor allerlei verschillende producten. Deze taxaties worden uitgevoerd met verschillende doeleinden. Taxatie Zoetermeer richt zich enkel op de taxatie van woonhuizen en bedrijfspanden.

Het laten uitvoeren van een taxatie kan verschillende doelen hebben. U kunt bijvoorbeeld een taxatie nodig hebben als u een hypotheek wilt gaan afsluiten, ter ondersteuning bij het kopen of verkopen van een woning of om te bepalen wat u door moet geven aan de Belastingdienst.

Ongeacht het doel van een taxatie is het belangrijk dat de waarde van een bepaald object op een betrouwbare en onafhankelijke manier wordt geschat.

Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende taxaties:

Taxatie voor een hypotheek

Banken en financiële instelling ontvangen in de meeste gevallen graag een erkend taxatierapport om de waarde van een woning te kunnen garanderen.

Taxatie voor het kopen van een woning

Om de daadwerkelijke waarde van een woning die u wilt gaan kopen te achterhalen is het slim om een taxatie uit te laten voeren. Zo weet u zeker dat u niet te veel betaald.

Taxatie voor het verkopen van een woning

Om er zeker van te zijn dat u niet te weinig vraagt voor uw woning is het verstandig om een taxatie uit te laten voeren. Dit zorgt voor geen ongelukkige misverstanden.

Taxatie van nieuwbouw of verbouw vanaf tekening

Bij het afsluiten van een hypotheek voor een nieuwbouwwoning of bij een verbouwing heeft u ook een taxatierapport nodig.

Taxatie bij het verdelen van bezit

Bij een echtscheiding moeten de bezittingen worden verdeeld. Hier is het belangrijk om een taxatierapport te hebben zodat eventuele conflicten voorkomen kunnen worden.

Taxatie voor fiscale doeleinden

Bij een overdraging moet er aan de belasting een bepaald percentage betaald worden. Het is belangrijk dat u het juiste bedrag overmaakt en daarom is het belangrijk om de waarde van de woning precies te weten. Een taxatie is hier noodzakelijk.

Taxatie voor het bepalen van de herbouwwaarde (art. 275 WvK)

Bij het afsluiten van een opstalverzekering is een taxatie nodig.

Taxatie in verband met de WOZ-waarde (Wet op de Onroerende Zaken)

In het geval dat u het niet eens bent met de waarde van uw woning m.b.t. WOZ kunt u in beroep gaan. Hiervoor heeft u een erkend taxatierapport nodig. De WOZ-waarde wordt door de belastingdienst onder andere gebruikt voor de heffing van onroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de vermogensbelasting.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*