Informatie over verschotten

Bij het taxeren van een huis kan het gebeuren dat de taxateur extra kosten maakt. Deze extra kosten worden ook wel verschotten genoemd. Deze extra kosten worden gemaakt doordat de taxateur het kadaster moet raadplegen en informatie moet opvragen bij de gemeente om te onderzoeken of er externe factoren zijn die de waarde van uw huis kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van verschotten zijn:

 • Milieuvervuiling
 • Ontheffingen
 • Bestemmingsplannen
 • Openluchtrecreatie
 • Bouwverordeningen
 • Drank- en horecawet

Leges

Leges zijn stukken informatie over veranderingen in bestemming, beleid en gebruik van deze externe factoren is op te vragen bij de gemeente. Uiteraard rekent de gemeente hier kosten voor die door de taxateur worden doorberekend als verschotten. De kosten voor het opvragen van leges zijn per gemeente verschillend. De kosten kunnen per gemeente sterk verschillen maar u betaald over het algemeen nooit meer dan 100 euro. Bij sommige taxateurs zijn de kosten van de verschotten al inbegrepen in de prijs terwijl dit bij anderen niet het geval is. Het is handig om dit van tevoren even na te vragen zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Informatie uit het kadaster

Wanneer de taxateur informatie opvraagt uit het kadaster kijkt hij bijna altijd ook naar de eigendomspapieren. Deze vergelijkt hij met elkaar om te kijken of op de woning erfdienstbaarheden, kettingbeding of erfpacht van toepassing is. Daarnaast checkt de taxateur of de verkoper van de woning ook daadwerkelijk de eigenaar is.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

Bij lang niet alle taxateurs is het normaal dat de verschotten bij het tarief inbegrepen zijn. Het is daarom goed om bij het aanvragen van een taxatierapport altijd te checken of de prijs inclusief of exclusief verschotten en leges is. Aangezien het fijn is om te weten wat u van tevoren moet betalen is het aan te raden om voor een taxateur te kiezen waarbij de extra kosten in de prijs inbegrepen zijn.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*