Taxatie Bedrijfspand

Voor het maken van een kloppende balans van uw bedrijf is het essentieel om te bepalen wat de waarde is van uw bedrijfspand. Bij grotere bedrijven is het soms zelfs verplicht om een precieze waarde van het bedrijfspand mee te nemen in de balans. Het rapport ‘Taxatie Bedrijfspand’ sluit perfect hierop aan. In de onderstaande gevallen is het handig om een taxatie van uw bedrijfspand te hebben:

 • Aan- of verkoop van uw bedrijfspand
 • Familiaire of fiscale overdracht
 • Het doen van belastingaangifte
 • Het nemen van beleggingsbeslissingen
 • Bezwaarprocedure tegen de WOZ beschikking (WOZ taxatie)
 • Afsluiten van verzekering voor de opstal van uw bedrijfspand
 • Financiële rapportage (verplicht periodiek vastleggen van de actuele waarde van uw bedrijfspand)
 • Bij beslissingen om te investeren of te financieren

Als ondernemer kunt u verschillende soorten taxaties laten uitvoeren in verband met uw bedrijfspand:

Taxatie t.b.v. aankoopbeslissingen

Dit is een taxatie voor wanneer u van plan bent een bedrijfspand te gaan kopen. Door deze taxatie krijgt u een beter beeld van de waarde. Aan de hand daarvan kunt u een betere beslissing maken.

Taxatie t.b.v. de Belastingdienst

Voor grotere panden is het verplicht om een zo precies mogelijke waarde op de balans te zetten. Dit kan eigenlijk alleen door hem recent te laten taxeren. Hiermee voorkomt u naheffingen en het is voor u natuurlijk ook fijn om te weten wat uw pand waard is.

Taxatie t.b.v. financieringen

Dit is een taxatie die ondernemers nodig hebben om een nieuw pand te kopen of een verbouwing te realiseren. Deze taxatie zorgt ervoor dat de financiering rond kan komen doordat het garandeert dat het desbetreffende pand een bepaalde waarde vertegenwoordigd.

Taxatie t.b.v. verkoopbeslissingen

Dit is een taxatie die ondernemers gebruiken om hun pand juist te verkopen. Ook door deze taxatie krijgt u inzicht in de actuele waarde, waardoor u beter weet wat u ervoor kunt vragen. Door het uitgebreide rapport staat er ook nog andere informatie in die u kunt gebruiken tijdens het verkopen.

Balanswaardebepaling

Door het opstellen van een balans weet u wat de waarde van uw bedrijf is op een bepaald moment. Hierdoor kunt u uw bedrijfskapitaal beter vaststellen.

Wanneer u een bedrijfspand huurt kunt u bij Taxatie Zoetermeer en huurprijs advies laten uitvoeren.

Minnelijke waarderingen

Dit is een taxatie van een bedrijfspand in verband met de aangifte voor het Recht van Successie na het overlijden van een gerechtigde. Dit is een taxatie die wordt aangevraagd door erfgenamen en wordt uitgevoerd door een taxateur in samenwerking met een taxateur van de Belastingdienst.

Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst

Bij de belastingdienst kunt u een vaststellingsovereenkomst aanvragen. Dit is een taxatie van een bedrijfspand die wordt uitgevoerd door een taxateur in samenwerking met een taxateur van de Belastingdienst. Tijdens zo’n vaststellingsovereenkomst bepalen de taxateurs naast de waarde ook het vermogen van de onderneming/ondernemer en de inbreng- of ontrekkingswaarde bij een onderneming.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*